กิจกรรมโครงการถวายเทียนพรรษา

วันอังคาร ที่ 25 กรกฎาคม 2566

              นายสุพจน์ บุญยัง นายกเทศมนตรีตำบลปลายพระยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง เทศบาลตำบลปลายรพระยา ร่วมเดินขวนแห่เทียนพรรษา เพื่อถวายเทียนพรรษา ณ วันบางเงิน และเดินทางถวายเทียนพรรษา ณ วันบางเหียน และ วันถ้ำสายชล “ภายใต้โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2566
X