ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)

119890334_2704810063064904_1295685004424394785_o
X