ติดตามการดำเนินการตามโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบกลไกการจัดการพื้นที่ และการพัฒนานวัตกรรม ณ เทศบาลตำบลปลายพระยา

🌿🌿ติดตามการดำเนินการตามโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบกลไกการจัดการพื้นที่ และการพัฒนานวัตกรรม ณ เทศบาลตำบลปลายพระยา🌿
กิจกรรม วันที่ 21 – 22 มีนาคม 2566 นายสุพจน์ บุญยัง นายกเทศมนตรีตำบลปลายพระยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลปลายพระยา ร่วมต้อนรับเจ้าหน้าที่ คณะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่มาลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการตามโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบกลไกการจัดการพื้นที่ และการพัฒนานวัตกรรม ณ เทศบาลตำบลปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน, ตาราง และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม
🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆
💒💒💒ภายใต้วิสัยทัศน์พัฒนาเทศบาล : ปลายพระยา เมืองเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนน่าอยู่ สู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
งานประชาสัมพันธ์ ✔️✔️✔️✔️✔️✔️✔️
โทร : 075-687141-106 ☎️☎️☎️☎️☎️
X