ต้อนรับคณะศึกษาดูงานรองผู้อำนวยการสถานศึกษา​สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

นายจเร ปานจีน นายกเทศมนตรีตำบลปลายพระยา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานรองผู้อำนวยการสถานศึกษา​สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ณ โรงเรียนสุขภาวะวิทยาเทศบาลตำบลปลายพระยา

X