นางอำนวย เศรษฐการ

ภูมิปัญญาการแสดงมโนราห์ตั้งแต่อายุ 13 ปี จนปัจจุบันผันตัวลงมาสอนให้กับเยาวชนในพื้นที่โรงเรียนในละแวกใกล้เคียง

วันเดือนปีเกิด/อายุ : เกิดพ.ศ. 2495 ปัจจุบันอายุ 65 ปี

ประวัติ (พอสังเขป) : 

  • จบการศึกษาชั้น ป.4
  • ประกอบอาชีพทำสวน อาชีพเสริมสอนมโนราห์
  • ประสบการณ์รำมโนราห์ 50 กว่าปี แต่ปัจจุบันได้ผันตัวเองมาเป็นผู้สอน ซึ่งมีประสบการณ์สอนมากกว่า 1 ปี
  • ได้รับการถ่ายทอดมาจาก อ.เสริม ชาวบ้านหมู่ 7 ต.ปลายพระยา

ความถนัด ความสามารถ :   

  • ภูมิปัญญาการแสดงมโนราห์ตั้งแต่อายุ 13 ปี จนปัจจุบันผันตัวลงมาสอนให้กับเยาวชนในพื้นที่โรงเรียนในละแวกใกล้เคียง

ผลงานหรือรางวัลเด่นที่ได้รับ  :

  • รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์แก่เทศบาลตำบลปลายพระยา
  • เป็นผู้ฝึกสอนให้กับเยาวชนในเทศบาล
  • เป็นผู้ฝึกสอนเด็กๆ รำมโนราห์แก่โรงเรียนวัดหาดถั่ว

ที่อยู่สำหรับการติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ : 

  • บ้านเลขที่ 319หมู่ 7 ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
  • เบอร์โทรศัพท์ 098-0679907
X