นายทอด พรหมรักษา ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอื่น ๆ (พิธีกรรมทางพราหมณ์)

เชี่ยวชาญการต้มยาสมุนไพร และการรักษาโรคเด็กเกี่ยวกับการใช้ยาฝาดสมุนไพร มีการจ่ายยาให้แล้วเอาไปต้มรักษา

วันเดือนปีเกิด/อายุ : เกิดวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2473  ปัจจุบันอายุ 87 ปี (เสียชีวิตแล้ว)

ประวัติ (พอสังเขป) : 

 • ประกอบอาชีพเป็นหมอพราหมณ์ประกอบพิธีทางพราหมณ์
 • โดยได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษมาจากรุ่นพ่อโดยเป็นหมอพราหมณ์มาตลอด ประสบการณ์ 40 ปี แล้วศึกษาเพิ่มเติมจากตำรา “คัมภีร์สรรพคุณยาโบราณ”
 • เรียนจากพระครูประสาธน์กิตติคุณ พ่อท่านรุ่ง เกจิอาจารย์ชื่อดังปลายพระยา
 • ตำราการวางศิลาฤกษ์,ตำราบัตรพระภูมิ,การเรียงบัตรพระภูมิ
 • ตำราแพทย์แผนไทย
 • ตำราหนังสือห้วงเวลา

ความถนัด ความสามารถ :   

 • ภูมิปัญญาการประกอบพิธีกรรมทางพราหมณ์ เช่น การตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่
 • เชี่ยวชาญการต้มยาสมุนไพร,การรักษาโรคเด็กเกี่ยวกับการใช้ยาฝาดสมุนไพร,มีการจ่ายยาให้แล้วเอาไปต้มรักษา
 • ช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้ทำเพราะตัวยาไม่ครบ
 • การดูดวงชะตา,หาฤกษ์ยาม,ดูอาการป่วยในแต่ละฤดู
 • หมอสมุนไพรพื้นบ้าน,การดูดวงจากลายมือ

ผลงานหรือรางวัลเด่นที่ได้รับ  :

 • เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สมุนไพรให้กับกลุ่ม สมุนไพรเขาล่อม อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
 • หนังสือรับรอง จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ การใช้ยาสมุนไพรในการรักษา
 • เป็นวิทยากรสอนเรื่องของสมุนไพรที่โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม

ที่อยู่สำหรับการติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ : 

 • บ้านเลขที่ 17 หมู่ 4 ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จังหวัดกระบี่
X