นายนิพนธ์ นวลนุ่น

ภูมิปัญญาเรื่องการลงโรงครู เพื่อแก้การเจ็บไข้ได้ป่วย โดยมีการตระเตรียมอุปกรณ์เอง ที่ต้องไว้ที่ศาลเพื่อแก้บนและประกอบพิธีกรรมเกี่ยวกับการลงโรงครู

วันเดือนปีเกิด/อายุ : เกิดพ.ศ. 2488 ปัจจุบันอายุ 72 ปี

ประวัติ (พอสังเขป) : 

  • จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
  • ได้รับการถ่ายทอดจากครูในพื้นที่และฝึกฝนเรียนรู้

ความถนัด ความสามารถ :   

  • ภูมิปัญญาเรื่องการลงโรงครู เพื่อแก้การเจ็บไข้ได้ป่วย โดยมีการตระเตรียมอุปกรณ์เอง ที่ต้องไว้ที่ศาลเพื่อแก้บนและประกอบพิธีกรรมเกี่ยวกับการลงโรงครู

ผลงานหรือรางวัลเด่นที่ได้รับ  :

  • การเป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับการแสดงมโนราห์และการเล่นดนตรีประกอบการแสดงมโนราห์ซึ่งเป็นการแสดงของท้องถิ่น

ที่อยู่สำหรับการติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ : 

  • บ้านเลขที่ 176  หมู่ 6 ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จังหวัดกระบี่
  • เบอร์โทรศัพท์ 085-2702890
X