นายปั้น ประชาบุตร

อดีตผู้ก่อตั้งสหกรณ์ปากน้ำ และอดีตผู้ดูแลโรงเรียนพระราชทาน

วันเดือนปีเกิด/อายุ : เกิดวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2469 ปัจจุบันอายุ 91 ปี

ประวัติ (พอสังเขป) : 

  • จบการศึกษาระดับอนุปริญญา (ครู)
  • อดีต ผอ.โรงเรียนวัดนทีมุขาราม
  • อดีต สจ.อำเภอปลายพระยา
  • ประสบการณ์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของอำเภอ

ความถนัด ความสามารถ :   

  • อดีตผู้ก่อตั้งสหกรณ์ปากน้ำ,และอดีตผู้ดูแลโรงเรียนพระราชทานของรัชกาลที่9
  • มีองค์ความรู้เรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอปลายพระยา วิถีชีวิต ประวัติความเป็นมา

ผลงานหรือรางวัลเด่นที่ได้รับ  :

  • ผู้ทรงคุณวุฒิของอำเภอปลายพระยา
  • ที่ปรึกษาหลายๆองค์กรของอำเภอปลายพระยาและ จ.กระบี่

ที่อยู่สำหรับการติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ : 

  • บ้านเลขที่  3 หมู่ 1 ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จังหวัดกระบี่
X