นายสุพจน์ บุญยัง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปลายพระยา นำคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน

วันพุธ ที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น.

นายสุพจน์ บุญยัง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปลายพระยา นำคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน เพื่อเข้าศึกษาดูงานด้านการจัดทำศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และโครงการเรียนรู้ต่างๆ ของเทศบาลตำบลปลายพระยา

X