นายสุพัจน์ สุขสัย ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอื่น ๆ (พิธีกรรม)

ประกอบพิธีลงโรงครู และพิธีปากปีปากเดือนหรือการตั้งเปรต

วันเดือนปีเกิด/อายุ : เกิดวันที่ 26 เมษายน 2479 ปัจจุบันอายุ 85 ปี

ประวัติ (พอสังเขป) : 

 • จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 • ประกอบอาชีพทำสวนปาล์ม
 • ประสบการณ์การทำพิธีกรรมต่างๆ 45 ปี
 • โดยได้รับการถ่ายทอดมาจากตอนบวชเรียนและพระอาจารย์ที่วัดบางเงินได้สอนให้

ความถนัด ความสามารถ :   

 • ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้
 • ทำพิธีปากปีปากเดือนหรือการตั้งเปรต (การทำบุญอุทิศส่วนกุสลให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว) นิยมทำกันในเดือน 10 แรม 15 ค่ำ และ 14 ค่ำ โดยต้องไปทำพิธีรวมกันที่วัด โดยคุณตาจะเป็นผู้นำสวดการเผาเปรตและการกรวดน้ำ
 • ประกอบพิธีลงโรงครู
 • การจับเส้น,นวดคลายเส้น
 • องค์ความรู้ด้านการรำกลองยาว,ตีกลองยาว มา 12 ปีฝึกฝนเอาเอง
 • ให้คำแนะนำกับคนในชุมชนเกี่ยวกับการตระเตรียมมงคลพิธีต่างๆว่าต้องใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้าง

ผลงานหรือรางวัลเด่นที่ได้รับ  :

 • เป็นผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาให้กับส่วนราชการในอำเภอ

ที่อยู่สำหรับการติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ : 

 • บ้านเลขที่ 222 หมู่ 6  ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
 • เบอร์โทรศัพท์ 086-2663104
X