นายหีด เอียดภิรมย์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านแพทย์แผนไทย

อดีตแม่ไม้มวยไทย (ค่าย ว.รุ่งนิรันดร) ครูหัดมวยไทยสอนชกมวยอย่างมีศิลป์

วันเดือนปีเกิด/อายุ : เกิดพ.ศ.2478 ปัจจุบันอายุ 86 ปี

ประวัติ (พอสังเขป) : 

 • จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4
 • ประกอบอาชีพหมอจับเส้น,รักษาอาการปวดเมื่อย
 • ประสบการณ์การรักษาแบบจับเส้น 60 ปี โดยได้รับการถ่ายทอดมาจากอาจารย์หมุน พระจากวัดที่เขาแดง จ.พัทลุง (เรียน7 ปี)
 • องค์ความรู้ด้านการต่อยมวย ซึ่งเปิดเป็นค่ายและเป็นครูมวยไทยและเปิดสอนมวยไทยมากกว่า 42 ปี

ความถนัด ความสามารถ :   

 • อดีตแม่ไม้มวยไทย (ค่าย ว.รุ่งนิรันดร) ครูหัดมวยไทยสอนชกมวยอย่างมีศิลป์
 • ภูมิปัญญาการจับเส้น,ต่อกระดูก,บีบกระดูก,คลายเส้น โดยใช้น้ำมันมะพร้าวและน้ำมันว่าน 108 ในการรักษา
 • อดีตลูกศิษย์ที่มีชื่อเสียง 1.เพชรทวีศักดิ์ ว.รุ่งนิรันทร์ 2.รุ่งโรจน์ ศักดิ์ถวิล 3.เอฟบีไอ นฤภัย 4.ขุนกระบี่ตำนานไทย 5.วีระชัย ศักดิ์ถวิล

ผลงานหรือรางวัลเด่นที่ได้รับ  :

 • รางวัลผู้สูงอายุดีเด่น จ.กระบี่ ประเภทคลังปัญญา ปี 2560
 • รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมระดับจังหวัด ปี 2556
 • รางวัลพ่อดีเด่น จ.กระบี่ 2555
 • รางวัลครูสอนดี “ตามโครงการสังคมไทยร่วมกันคืนครูดีให้ศิษย์เชิดชูยกย่อง”จาก (สสค.)ในปี 2555

ที่อยู่สำหรับการติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ : 

 • บ้านเลขที่  278/2 หมู่ 2 ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จังหวัดกระบี่
 • เบอร์โทรศัพท์ 081-7875049
X