ประกาศผู้ชนะการเสนอรา จัดซื้อวัสดุวิทยาสตร์หรือการแพทย์ (คลอรีน) เพื่อใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจงานของสวนน้ำเทศบาลตำบลปลายพระยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

X