ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ (ส.ท.) วัสดุสำหรับจัดตกแต่งสถานที่สำหรับดำเนินการภายใต้โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

X