ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านหาดถั่ว โดยการก่อสร้างรั้วและปรับปรุงพื้นที่ด้านหน้าอาคาร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

X