ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการจัดทำโต๊ะรับประทานอาหารเด็กนักเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลชุมชนบ้านหน้าอำเภอ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลชุมชนบ้านหาดถั่ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

X