ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดทำถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดทำถุงยังชีพ สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 96 ชุด ประกาศผู้ชนะจัดซื้อถุงยังชีพ

X