ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลชุมชนบ้านหน้าอำเภอ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

X