ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแยกโรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ-สหกรณ์บ้านมั่นคง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

X