ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปลายพระยา โดยการเปลี่ยนหลังคาเหล็กกรีดลอน หนา 0.40 มม. และบุกระเบื้องแผ่นเรียบ 6 มม. (รายละเอียดตามแบบแปลนท่เทสบาลกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

X