ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม ชุมชนบ้านหาดถั่ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

X