ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักปลัด)

X