ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องสแกนลายนิ้วมือ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักปลัด)

X