ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร เข้าเล่มอัดสันกาวพร้อมเคลือบปกแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักปลัด)

X