ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โทรศัพท์สำนักงานตั้งโต๊ะ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักปลัด)

X