ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมติดผนัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักปลัด)

X