ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ม่านปรับแสงพร้อมติดตั้ง) จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักปลัด)

X