ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ4 ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักปลัด)

X