ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการใช้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักปลัด)

X