ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่ออมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง หม่ยเลขทะเบียน กจ-3010 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักปลัด)

X