ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บ-1352 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักปลัด)

X