ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รถบรรทุกน้ำ 5,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักปลัด)

X