ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA จำนวน 1 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักปลัด)

X