ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค-2930 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักปลัด)

X