ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รถบรรทุกน้ำ ISUZU ขนาดบรรจุ 5,000 ลิตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักปลัด)

X