ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รถตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน บพ-6970 กระบี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักปลัด)

X