ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงานสำหรับติดตั้งที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปลายพระยา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักปลัด)

X