ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักปลัด)

X