ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บ-1352 กระบี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักปลัด)

X