ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน บพ-6970 กระบี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักปลัด)

X