ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (จำนวน 40 รายการ) เพื่อใช้ในภารกิจศูนย์อำนวยการงานบริการสาธารณะเทศบาลตำบลปลายพระยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักปลัด)

X