ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องประบอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน สำหรับติดตั้งห้องปฏิบัติงานสำนักปลัดเทศบาล และจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักปลัด)

X