ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 10 รายการ เพื่อติดตั้งเพิ่มความสว่างบริเวณสถานที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลปลายพระยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักปลัด)

X