ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (จำนวน 44 รายการ) เพื่อใช้ประกอบการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลลปายพระยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักปลัด)

X