ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบพร้อมจัดพิมพ์ป้ายไวนิลผลการรวมคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลปลายพระยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักปลัด)

X