ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์ เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลปลายพระยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักปลัด)

X