ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุงอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลปลายพระยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักปลัด)

X