ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบพร้อมจัดพิมพ์ป้ายไวนิลขอเชิญชวนชาวเทศบาลตำบลปลายพระยาที่มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักปลัด)

X