ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 19 รายการ เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลปลายพระยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักปลัด)

X