ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการตกแต่งสถานที่ สำหรับดำเนินงานภายใต้โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

X