ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ เพื่อติดตั้ง ณ ห้องปฏิบัติงานผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลตำบลปลายพระยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

X